Veroizpoved

V naši Cerkvi izpovedujemo nicejsko- carigrajsko veroizpoved

“Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. –In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina božjega. –Ki je rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga.  -Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. –Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. –In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije device in postal človek. –Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. –In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. –In je šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici. –In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve; –in njegovemu kraljestvu ne bo konca. –Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. –Ki izhaja iz Očeta. –Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo. –Ki je govoril po prerokih. –In v eno, sveto, vesoljno in apostolsko Cerkev. –Priznavam en krst v odpuščanje grehov. –In pričakujem vstajenje mrtvih. –In življenja v prihodnjem veku. Amen.”

VEČ O SKUPNOSTI

Tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj.

Rim 12:5

Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.

Jn 15:4